ניהול ועד בית – מה זה אומר?

 

 

 

 

 

 

הצורך לאכלס כמות גדולה של אנשים בערים מרכזיות הוביל לבניית מגדלי מגורים המכילים עשר קומות ומיעלה. כיוון שניהול כל הקשור אל ועד הבית בבניינים בהם יש יותר מחמישים דירות הופכת למשימה כמעט בלתי אפשרית, רבים פונים אל חברות חיצוניות המספקות שירות ניהול ועד בית ושירותים נוספים.

 

 

מהו תפקידו של ועד הבית?

 

ועד הבית הוא הכינוי לנציגות של בית משותף אשר נבחרת במסגרת אסיפת דיירים למשך שנה ואחראית על כל הקשור אל החזקה וניהול של הבית המשותף. כל הקשור אל ועד הבית בישראל התחיל בשנות החמישים בעקבות בנייתם של בתים משותפים רבים בישראל. הועד פועל מתוקף סעיף 65 של חוק המקרקעין. אחת לשנה ועד הבית אמור לקיים אסיפה כללית בה הוא ימנה ועד בית חדש אשר ידאג לניהול ואחזקה שוטפת של כל הקשור אל הרכוש המשותף בבניין. התשלום של כל דייר יהיה בהתאם לגודל הדירה שלו והתקנון של ועד הבית מפרט את כל הקשור אל הזכויות  והחובות של הדיירים בבית המשותף. תפקידו של הועד כולל אחזקת הרכוש המשותף של הבניין, ניהול חשבון ועד בית, התקשרות עם נותני שירותים, אחריות על הוצאות מיוחדות, ייצוג בתהליכים משפטיים ועוד.

 

 

ועד הבית בשנת 2018

 

אם ברוב הבניינים הישנים (בנייני עד 4 קומות בדרך כלל) יש ועד בית, במגדלי המגורים יש חברות חיצוניות האמונות על כל הקשור אל ניהול ועד בית, שכן מדובר על הפתרון האידיאלי לניהול יעיל של כל הקשור אל אחריות ועד הבית. הצעד הראשון של חברות אחזקות מבנים המציעות גם שירות ניהול ועד בית הוא פגישה בין נציג החברה לועד הבית של הבניין, בו הנציג מסביר אודות החברה, יתרונות השירות ואילו ועד הבית שוטח בפניו את היסטוריית ניהול הבית, מצבו התחזוקתי ובעיות דחופות. בהתאם לכל אלו נציג החברה מתכנן תכנית עבודה הכוללת את הפעולות שיבוצעו על פי לוח זמנים מדוייק ובשלב זה ועד הבית מחליט האם הוא אכן מעוניין לשכור את שירותיה של חברה חיצונית זאת או שמא הוא מעוניין להמשיך ולבצע את הפעולות הקשורות לועד, בעצמו.

 

 

ניהול חיצוני של ועד הבית

 

כיום, רוב בעלי הנכסים במגדלי המגורים אינם מעוניינים לבזבז את זמנם על ניהול ועד הבית. משום כך, הם שוכרים חברות המתמחות בתחום אחזקות מבנים וכאלו המספקות גם שירות ניהול ועד בית. חברות אלו מתפקדות כועד בית לכל דבר, דבר הכולל גביית תשלומים מדיירי הבניין, תשלום לספקים חיצוניים, תשלום לרשויות, תשלום לחברת החשמל והמים של חשבונות הבניין, תשלום עבור בעיות מיוחדות, תכנון תקציבי וכל דבר הקשור אל ההיבט הפיננסי של הבניין. בנוסף, החברה תספק מדי תקופה דו"ח המפרט את כל ההוצאות שנעשו, העלויות השונות ואחוזי העמלה שהופרשו לחברה.

 

עוז אחזקת מבנים ​